Toimitusehdot lyhyesti:
1. Kuluttajasuojain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautuslomake on käytettävissä 14vrk tilauksen lähetyksestä.
2. Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin ole sovittu.
3. Arvioitu toimitusaika näkyy ostoskorissa ennen tilausta. Tilauksen jälkeen tilausvahvistuksella (pdf) annetun aikataulun mukaisesti.
4. Mikäli asiakas vastaanottaa virheellisen tai viallisen tuotteen, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi. Tuotetta ei saa käyttää.
5. RC Jyväskylä ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksista, joka johtuu RC Jyväskylän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa RC Jyväskylä noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.
 
 
1. TILIN REKISTERÖINTI
 
1.1. Verkkokauppaan voi rekisteröidä tilin valmiiksi tai luoda asiakastilin tilauksen yhteydessä. Verkkokaupasta voi tehdä tilauksia myös ns. vierastilillä, jolloin tilin rekisteröintiä ei tehdä. Rekisteröinnin etuna on tilaushistorian säilyminen, ostoskorin tallennus myöhempää tilausta varten, nopeammat palautuskäytännöt, sekä tuotehyvitysten ja lahjakorttien lunastaminen.
 
2. TILAAMINEN
 
2.1. Tilauksen jälkeen asiakas voi seurata verkkosivuiltamme tilauksen etenemistä, joka päivittyy tilauksen eri vaiheisiin. Tilausten muutoksista lähetetään sähköposti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 
2.2. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti tilauksen seurantatunnuksen asiakkaan tilauksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli seurantatunnusta käytetään. Toimituksen asiakasta lähinnä olevaan posti pakettiautomaattiin. Isot paketit lähimpään noutopisteeseen.
 
2.3. Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat koskevat vain etäkaupan tilauksia tältä verkkosivustolta. Puhelimella tai suoraan myymälästä tilatut tuotteet noudattavat myymälän suositushintoja. Tällä sivustolla esiteltävät tarjoushinnat koskevat vain tältä sivustolta tilattuja tuotteita ja hinnat eivät kaikissa tapauksissa koske myymälää.
 
2.4. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin tietotekniikasta johtuvien häiriöiden vuoksi.
 
 
3. TOIMITUS
 
3.1. Tilatut myymälätuotteet käsitellään viimeistään tilausta seuraavana arkityöpäivänä. Arvioitu toimitusaika on annettu ostoskorissa ennen tilausta, sekä sama arvio löytyy myös sähköpostin liitteenä toimitetusta pdf -tilausvahvistuksesta. Sesonkiaikoina ja arkipyhien vuoksi toimitusaika voi olla normaalia pidempi ja mahdollisista viivästyksistä pyrimme ilmoittamaan erikseen.
 
3.2. Jos tilattua tuotetta ei ole hetkellisesti myymälässä on toimitusaika pääsääntöisesti noin 2-6 päivää riippuen eri tavarantoimittajien varastotilanteista. Tarkista tarvittaessa(kiireelliset tilaukset) saatavuus myymälästämme.
 
3.3. RC Jyväskylässä on runsas valikoima monenlaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Emme voi kuitenkaan myöntää mitään takuita verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa verkkokaupan tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Myös vakiovalikoimaan kuuluvat tuotteet saattavat esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi olla tilapäisesti loppuunmyyty. Yksittäiset tuotteet voidaan korvata korvaavalla ja vähintään samanarvoisella tuotteella ilman asiakkaan hyväksyntää.
 
3.4. Mikäli verkkokaupasta on ilmoitettu, että tuotetta ei ole varastossa ja annettu arvio ajankohdasta, jolloin tuotetta on saatavilla, Asiakkaan katsotaan tilauksen tehdessään hyväksyneen sen, että tällaisen tilapäisesti loppuneen tuotteen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin tuote on ilmoitettu olevan saatavilla.
 
3.5. Verkkokaupassa myydään myös tilaustuotteita eli tuotteita, jotka tilataan vasta, kun Asiakas on tehnyt tilauksen. Mikäli Asiakas tilaa tällaisen tilaustuotteen, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ilmoitettu tilaustuotteen arvioitu toimitusaika, vaikka se olisi normaalia näiden ehtojen mukaista varastossa olevien tuotteiden toimitusaikaa pidempi.
 
3.6. RC Jyväskylä ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksista, joka johtuu RC Jyväskylän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa RC Jyväskylä noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.
 
4. VIIVÄSTYS
 
4.1. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä asiakkaalle, ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun  uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
 
4.2. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.
 
5. PALAUTUSOIKEUS
 
5.1. Kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus kuittia vastaan on 14 vrk. Palautuspyyntö pitää tehdään verkkosivuston kautta 14vrk sisällä tilauksen lähetyksestä. Palautus ei ole mahdollista mikäli pyyntöä ei ole tehty 14vrk määräajassa. Palautuspyynnön voi tehdä kerrallaan yhden tai useamman tuotteen osalta. Palautettavan tuotteen täytyy olla myyntikuntoinen, avaamaton ja käyttämätön. Huom. Tilauksen lunastamatta jättäminen ei ole asiakaspalautus. Asiakas vastaa aina itse palautuskustannuksista.
 
5.2. Kaupanpurku on mahdollista myyjän virheestä johtuen tai, kun kaupanpurku mahdollisuudesta (avoin kauppa) on sovittu etukäteen myyjäliikkeen kanssa. Kaupanpurkutapauksissa maksetun tuotteen summan voi käyttää johonkin muuhun tuotteeseen. Näin kuluttajasuojalain mukaista kaupanpurkurahaa ei peritä. Kaupanpurusta voi aiheutua muita välillisiä kuluja(kuljetukset yms.), mikäli tilauksen tuotteita on tilattu ns. henkilökohtaisesti asiakkaalle. Kaupanpurkutapauksissa, ennen tuotteiden palautusta on oltava yhteydessä myymälään kulujen selvittämiseksi.
 
5.3. Polttoaineilla ei ole asiakaspalautus mahdollisuutta, johtuen aineen vaarallisuudesta ja siitä, että yksityisasiakkailla ei ole mahdollisuutta lähettää vaarallisia aineita laillisesti postitse.
 
5.4. Virhevastuun alaiset asiakaspalautukset tehdään postin kautta asiakaspalautusten sopimustunnuksella. Palautuksesta sovittava ennen lähetystä. Mikäli lähetys ei kuulu asiakaspalautuksen piiriin, postikulut ja huollon maksaa aina asiakas itse.
5.5. Tilauksen noutamatta jättäminen käsitellään normaalina kaupanpurkuna. Noutamattomasta tilauksesta peritään aiheutuneet lähetyskustannukset, sekä 14 euroa palautuneesta lähetyksestä.
 
6. TAKUU JA VIRHEVASTUU
 
6.1. Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin ole sovittu. Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain perusteella. Säännöksiä sovelletaan kulutustavaran kauppaan silloin, kun myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kuluttajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun käyttöön kuin ammattinsa harjoittamista varten.
 
6.2. Virhevastuu ei kata normaaleja kuluvia osia esim. laakerit, rattaat tms. mikäli niissä ei ole selkeästi havaittavia valmistusvirheitä. Kaikki virhevastuun arvioinnit ja mahdolliset tuotekorvaukset tehdään myymälässä, valtuutetun henkilön kanssa. Pääsääntöisesti mikäli laite on toiminut ensimmäisen/ensimmäiset käyttökerrat normaalisti, siinä ei todennäköisesti ole valmistevikaa.
 
6.3. Virhevastuu arvioidaan aina myymälässä. Ei puhelimessa tai sähköpostilla. Kuitti liitettävä aina mukaan. Virhevastuu ei koske tapauksia, joissa asiakas on huoltanut laitetta itse ja myyjäliikkeellä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa huollon laatuun.
 
6.4. Mikäli havaitset laitteessa jotain sen normaalin toiminnan estäviä vikoja tai puutteita, asiaankuulumattomia ääniä tai vajavaisuuksia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
6.5. Seuraavat asiat voivat vaikuttaa takuupäätökseen kielteisesti:
1. Asiakkaan itse suorittamat tuotteen purku, kasaus, asennukset ja muutokset tuotteeseen saattavat vaikuttaa takuupäätökseen.
2. Tuotteen sarjanumero, lokitiedot tai tunnistetiedot eivät ole luettavissa tai ovat hävinneet.
3. Tuotetta on käytetty käyttöohjeiden neuvojen vastaisesti tai epätarkoituksenmukaisesti*
4. Asiakas on käyttänyt jotakin muuta kolmannen osapuolen sovellusta laitteen ohjaamiseen kuin valmistajan omaa sovellusta.
5. Laitteen sisäinen lokilevy on vaurioitunut, jonka vuoksi lokitiedot eivät ole luettavissa ja lokitietoja ei ole saatavilla.

• Käyttövirheeksi tai häiriötekijäksi katsotaan tuotteen epätarkoituksenmukainen käyttö, ohjekirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen, asennusvirheet, lentäminen huonossa säässä (vesisade, lumisade, kova sumu, kova tuuli jne..), lentäminen lähellä sähkömagneettista säteilyä sisältävillä alueilla (voimalinjat, radio, tv ja puhelinmastot, juna-asemat, voimalaitokset jne..) tai lentäminen paljon langattomia verkkoja ja muita signaaleja sisältävällä alueella tai kaupunkialueella.
 
 
7. POSTITUS- JA KÄSITTELYKULUT
 
Pidätämme oikeudet toimituskulujen muutoksiin.
 
Verkkokauppa laskee kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun

8. MAKSUPALVELUTARJOAJA

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

 
 
 
Päivitetty: 1.11.2022